Nyheter

Helsetilbudet styrkes

OSLO: I tråd med bydelsdirektøren har nå Grünerløkka Bydelsutvalg vedtatt å omstille Grünerløkka familiehus med blant annet en ny avdeling og 2 nye helsesøsterstillinger.

  • Tekst og foto: 289200

Bydelsutvalget har tidligere vedtatt en 4 års plan for rus- og psykisk helsearbeid, der det skal jobbes mye med rus- og psykisk helsearbeid. De har blant annet økt samarbeid med spesialhelsetjenesten om ambulante tjenester i bydelen, forsterket samarbeidet med spesialhelsetjenesten rundt brukere med lettere psykisk lidelser og satsning på samarbeid med frivillige og pårørende-organisasjoner. Nå er det helsetilbudet for småbarn som er neste satsning for bydelsutvalget. Helsetilbudet for småbarn skal nemlig bli styrket. Under bystyrets budsjettbehandling ble det gitt ytterligere to hele stillinger til bydelen med fokus på helse.

 

Ny avdeling

Kari Sælebakke er seksjonssjef for bydel Grünerløkka. Hun forteller at det holder på å bli opprettet en ny avdeling for familiehelse på Familiehuset. Hun sier at gjennom opprettelse av den nye avdelingen på Familiehuset så vil bydelen engasjere seg forebyggende for å skape endringer i familier som sliter. Det vil bli 2 nye helsesøsterstillinger, som vil benyttes i helsestasjon for 0-6 år for å øke hjemmebesøkene etter fødsel, sier hun.

Hun forteller videre at bydelen har en kraftig befolkningsvekst som gjør at etterspørselen etter bydelens tjenester øker mye.

– Det er omtrent 1076 fødsler i året i bydelen. Flesteparten av ungene drar til familiehuset, tre og et halv ganger i snitt. Tidligere har det vært for lav bemanning hos oss som har ført til at tjenestene våre ikke har vært helt optimale, sier hun engasjert.

Hun sier at veldig mange av familiene som får spedbarn blir lenge boende i bydelen.

– Det er veldig hyggelig at familiene ønsker å bo på Grünerløkka. Et trekk vi ser er at familiene bor her i hvert fall de 2 første årene av barnets liv. Etter 2 år ser vi at noen velger å flytte ut. Uansett så sier det seg selv at det blir veldig mange barn, så for Familiehuset er dette helt avgjørende, sier Sælebakke

I tillegg til de to nye stillingene vil avdeling for familiehelse inneholde skolehelsetjenesten, 50 % psykologstilling, fagkonsulent med erfaring fra arbeid med barn med funksjonsnedsettelser og deres familier, samt helsestasjon for ungdom og helsestasjon for LHBT. Den «gamle» avdelingen forebyggende helsetjeneste for barn, unge og gravide vil fortsatt inneholde helsestasjon 0-5 år og svangerskapsomsorgen/jordmortjenesten. Denne avdelingen vil endre navn til avdeling forebyggende helsetjenester.

 

Glad for et bedre helsetilbud

I Sofienbergsparken triller Nina Andersen(28år) med en barnevogn. Hun bor selv på Grünerløkka og synes det er kjempe bra at bydelen ønsker å styrke helsetilbudet.

– Grünerløkka har blitt et veldig populært sted i Oslo, særlig for unge. Mange av mine tidligere studievenninner som flytter innover til Oslo, har bosatt seg på Grünerløkka, forteller hun.

Hun forteller videre at hun har to barn og at hun selv noen ganger har opplevd, at tjenestene i bydelen ikke har strukket helt til. Hun tror at det er flott at man også får inn en psykolog på 50 % stilling, men hun skulle gjerne ønsket enda flere.

– Jeg er overbevist over at dersom en person som har litt problemer, får hjelp så tidlig som mulig, så vil det bli enda enklere senere i livet. Derfor er det veldig viktig at man har gode tjenester som fungerer. Jeg synes det er kjempe bra at bydelsutvalget nå prøver å styrke helsetilbudet for barn, avslutter hun.

Mest lest

To Top