Nyheter

Økt interesse for Skansen videregående Steinerskole

Levang

Etter at Skansen videregående Steinerskole flyttet inn til nybygget på Skansen, opplever administrativ videregående leder, Synnøve Levang, økt interesse for Steinerskolen.

  • Tekst og foto: Maren S. Helgemo


    Synnøve Levang kan fortelle at hun synes det er supert at de har fått til et eget område for sine elever på videregående.

Siden Steinerskolen er en privatskole, koster det 1600,- hver måned å gå der, det er også muligheter for reduksjon om økonomien ikke er tilstrekkelig. Steinerskolen bruker også å være ute blant folk med utstillinger og skal delta på Ila-dagene. I det siste har de også sendt ut brev til omtrent alle postkasser i Trondheim med reklame om deres skole.

Årsoppgave i stedet for eksamen
Når elevene begynner på 2. trinn begynner deres årsoppgave, som fungerer som en alternativ eksamen. Temaet er valgfritt, selv om det er noen retningslinjer elevene må følge. Det er en praktisk og teoretisk del, og det legges vekt på de ulike delene avhengig av hvilken linje de går. Oppgaven skal komme på ca. 30 sider til slutt.

– Årsoppgaven gir god kompetanse til videre gang på høyskole og universitet, siden det jo ofte er lignende oppgaver på høyskoler og universiteter, sier Synnøve Levang

Oppgaven skal fremlegges når elevene går i 3. trinn. Årsoppgaven presenteres på kultursenteret ISAK i mars påfølgende år.

– Vi har et alternativt opplegg om det ikke går an å vise det frem på denne måten, sier Synnøve

Synnøve Levang forteller videre at på videregående skal du ha fått prøvd litt av hvert, for å få flere bein å stå på. Og på ett eller annet område, så lykkes du, samtidig er det viktig å huske på de rundt seg.

– I og med at vi har årsoppgave og ikke vanlig eksamen, så har vi kanskje litt bedre tid, i og med at vi holder på helt ut juni. Da har vi tid til andre ting som livet handler om, som gode samtaler, sier hun

Høy trivsel hos elevene
I mellom de to førsteklassingene Irini Kyrifidis og Lydia Brodshaug Stokstad er det stor enighet i at de trives veldig godt på Skansen videregående Steinerskole.

Elever

(f.v) 1. klassingene Irini Kyrifidis og Lydia Brodshaug Stokstad

– Vi er jo ikke så mange, så alle kjenner hverandre. Jeg føler at alle kan snakke med hverandre, sier Lydia Brodshaug Stokstad

De to ungdommene har ulik bakgrunn for hvorfor de søkte på Steinerskolen.

– Jeg har gått siden halve barnehagen, så det ga bare mening i å fortsette. Jeg trives veldig godt her, sier Lydia

Irini Kyrifidis er halvt gresk, og kan selv fortelle at hun ikke har bodd så lenge i Norge.

– Jeg synes det er et veldig godt miljø her noe som gjør til at jeg trives veldig godt.

Hun kan videre fortelle at hun synes elevantallet på de enkelte klassetrinnene er helt passe.

– Om vi er over 20 stykker så føler jeg ikke at jeg kan spørre læreren om hva et enkelt ord betyr, nå får jeg den sjansen. I tillegg blir vi veldig gode mennesker av denne skolen, sier Irini

– Vi er nesten som en familie, sier Synnøve Levang med et smil

Levang forteller videre at på Steinerskolen er det ingen mobbing, og de 48 elevene går godt overens med hverandre.

Mest lest

To Top